KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ETKU uygulaması ve kanalıyla sunulan hizmetlere ilişkin koşulları ve kuralları düzenlemektedir. (İlerleyen kısımlarda metin içinde “Sözleşme” olarak geçecektir.) ETKU uygulaması, Kullanıcıların uygulama üzerinden elektrikli scooter kiralama hizmetinden yararlanmalarını sağlayan bir mobil uygulama olup, ETKU bu hizmetleri, mobil uygulama üzerinden alınan elektrikli scooterların kullanım süresine göre kira bedeli alınması yoluyla sunmaktadır.
İşbu Sözleşme’nin, hizmetleri kullanacak ve uygulama üzerinden hesap oluşturacak kişiler tarafından mobil uygulamaya başlamadan önce dikkatlice okunması gerekmektedir. İşbu Sözleşme’de düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, hizmetlere erişemez ve kullanamaz. Kullanıcı tarafından web sitesi ve uygulama üzerinden hizmetlerin erişimi ve kullanımı, Kullanıcı ve ETKU arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu sözleşme’deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu kabul edilir. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmelerin ve anlaşmaların yerine geçer. ETKU’nun takdirine bağlı olarak, zaman zaman web sitesinde ve uygulamada yayımlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşmeye dahildir. ETKU, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşme’yi ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir.
ETKU, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel sözleşme şartlarını güncel tarih ile yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen Sözleşmedeki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.
KULLANICININ BU SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMADAN ÖNCE DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ONAYLAMASI GEREKMEKTEDİR.
2. TANIMLAR BÖLÜMÜ
İşbu Sözleşmede aşağıdaki tanımlar aşağıda açıklanmıştır:
2.1 Kullanıcı/Sürücü: ETKU tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmak için ETKU mobil uygulamasını ve web sitesini kullanmak isteyen kullanıcıyı belirtir.
2.2 Taşıt: İşbu Sözleşmede belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden kullanıma sunulan elektrikli scooter tipi mobil araçları ifade eder.
2.3 Vale Hizmeti: Kullanıcının talep etmesi halinde ETKU personelinin, kiralanacak taşıtı faaliyet alanı içinde kullanıcıya teslim etmesini içeren bir hizmettir.
2.4 Ücret: Kullanıcının kullanım süresine göre ve alacağı hizmete göre belirlenen diğer ücretler (vale ücreti, hasar ücreti, yıllık kullanım ücreti, trafik cezaları vb.) hariç olmak üzere kullanıcının ödeyeceği ücreti ifade eder.
2.5 Kurallar: Kullanıcının Hizmetleri kullanımı ile ilgili işbu Sözleşme’de yer alan veya ETKU’nun web sitesi veya mobil uygulamasında yayınlanan tüm kuralları içerir.
2.6 Hizmetler: ETKU tarafından sunulan hizmetler, ETKU mobil uygulaması ve ona bağlı olan web sitesi, ETKU-Elektrikli Scooterlar, (“Taşıt” ya da “Taşıtlar”) vale hizmeti ve tüm diğer ilgili donanım, personel, servisler, uygulamalar, web siteleri ve ETKU tarafından oluşturulmuş veya sunulmuş bilgilerin tamamını ifade eder.
3. GENEL KİRALAMA VE TAŞIT KULLANIM KURALLARI
3.1 ETKU ve kullanıcı bu Sözleşmenin tek taraflarıdır. Kullanıcı, burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. ETKU’ya ait bir aracı kiraladığınızda, bu araç yalnızca sizin tarafınızdan kullanılmalıdır. Kullanıcı Kiraladığı bir aracı üçüncü kişilerin kullanmasına izin vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.2 ETKU Kullanıcıdan kayıt sırasında en az bir tane (uygulamada belirtilen) geçerli ödeme aracı ve isim-soy isim, yaş, adres ve cep telefonu numarası gibi bazı kişisel bilgiler vermenizi talep eder. Hesap açmak isteyen kullanıcı bu bilgileri gönül rızalığı ile vereceğini kabul etmiş olur. Kullanıcı Hesabında verdiği bilginin doğru, tam ve güncel bilgi olduğunu kabul ve taahhüt etmiş olur. Kullanıcı Kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş bir ödeme aracı gibi yanlış, eksik ve güncel olmayan bilgiler sağlaması halinde, Hizmetlere erişiminin ve kullanımının engelleneceğini kabul eder.
3.3 Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan ve Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazları güncel tutmak Kullanıcının sorumluluğundadır. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar veya gecikmeler meydana gelebilir. ETKU, Hizmetlerin ve uygulamanın herhangi bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez.
3.4 Kullanıcının Hizmetlerden yararlanmak için Bir ETKU Hesabına sahip olması ve Hizmetlerden yararlanmak için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Hizmetlere erişiminiz ve bunları kullanmanız için kimlik doğrulaması istenebilir. Kullanıcı Kimlik doğrulamasını reddetmesi durumunda Hizmetlere erişiminin ve kullanımının engellenebileceğini kabul etmiş olur.
3.5 Kullanıcı, Taşıt kullanmak için gerekli yeterliliğe ve yetkinliğe sahip olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, Taşıtın kullanımını bildiğini ve Taşıtı kullanmak için fiziksel olarak yeterli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Taşıtı kullanmayı kabul ederek kişisel yaralanma, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel veya mala zarar verilmesinden doğabilecek tüm sorumluluk ve riskleri kabul eder. Kullanıcı olumsuz hava koşullarının bir Taşıtın çalıştırılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten kendisi sorumludur. ETKU’nun bu konuda meydana gelecek kazalardan dolayı bir sorumluluğu yoktur.
3.6 İlgili mevzuat uyarınca, Taşıtın mobil araç olma durumunu göz önünde bulundurarak, kask, koruma gözlüğü, reflektör özellikli yelek vb. güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır.
3.7 Kullanıcı Hizmetleri kullanırken yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uyacağını kabul eder ve Hizmetleri sadece yasal amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı Hizmetleri kullanırken üçüncü bir tarafı rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmayı, mal ve can zararına sebebiyet verecek şekilde davranmamayı taahhüt eder.
3.8 Toplam Taşıt sayısı sınırlı olduğundan ETKU her an uygun durumda Taşıt bulunduracağını asla garanti etmez.
3.9 Kullanıcı, güvenli bir sürüş için aşağıdaki kurallara uyacağını kabul eder.
3.9.1 Sürüş güvenliği için Taşıtın gidonuna ağır çantalar ya da bunun gibi ağır eşyalar yerleştirmeyiniz.
3.9.2 Sürüş sırasında, çanta ya da başka bir eşya taşımak sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir ya da Taşıtın dengesini bozabilir. Böyle bir eşya taşınacaksa, sürüş güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde taşınması gerekmektedir.
3.9.3 Taşıt kullanırken dikkatinizi dağıtabilecek herhangi bir elektronik cihaz(Cep telefonu , tablet vb.) kullanmayınız.
3.9.4 Alkol, ilaç, uyuşturucu veya herhangi bir benzer madde kullanmışken veya bu maddenin etkisi hala üzerinizdeyken kesinlikle taşıtı kullanmamanız gerekir. Bu hususta tüm sorumluluk kullanıcının kendisindedir.
3.9.5 Taşıtta herhangi bir ikinci bir kişi taşımayınız. Sürüş güvenliğinizi tehlikeye atacak davranışlar kullanıcının sorumluğu altındadır.
3.9.6 Taşıt, yolculuk bitiminde mutlaka kilitlenmelidir. Eğer Taşıt kilitlenmezse, yolculuk devam etmiş sayılacaktır. Bu gibi durumda ETKU sizden ücret tahsil etme hakkına sahiptir. Yalnızca ETKU tarafından kabul edilen kilitleme sistemini kullanınız. Bunun dışında herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle Taşıtı kilitlemeyiniz.
3.9.7 Taşıt mutlaka uygun bir yere, ayaklığı açılmış şekilde kilitlenerek park edilmelidir.
3.9.8 Taşıt, halka kapalı bir bölgeye veya özel bir mülke park edilemez. Taşıt, mutlaka halka açık bir yerde görülebilecek bir şekilde park edilmelidir.
3.9.9 Kullanıcı Taşıtı stabilize, toprak ve araç trafiğine uygun olmayan zeminlerde kullanmayacağını kabul eder.
3.9.10 Kullanıcı, Taşıtı herhangi bir hukuk ve mevzuat kurallarına aykırı olarak kullanmayacağını kabul eder.
3.9.11 Taşıtın maksimum ağırlık limiti olan 105 kg’ı geçmemelisiniz.
3.9.12 Kullanıcılar Taşıtlar üzerinde izinsiz değişiklikler yapılamaz. İzinsiz yapılan değişiklikler sonucu oluşabilecek tüm zarar bedelinden dolayı sorumluluk kullanıcıya aittir.
3.10 Kullanıcı, Taşıtı güvenli ve özen gösterir bir şekilde kullanmayı ve aşağıdaki maddelerin her birini gönül rızalığı ile kabul eder:
3.10.1 Kullanıcının kiraladığı Taşıtın şarj gücü seviyesi, Taşıtın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında garanti edilmez ve her kiralama sırasında değişebilir.
3.10.2 Taşıtın şarj miktarı kullanıma, kullanılan yola ve zamana bağlı olarak düşecektir ve Taşıtın şarj seviyesi azaldıkça hız ve performans özellikleri azalabilir veya tamamen sona erebilir.
3.10.3 Taşıt kullanımı sırasında şarj gücü kaybı oranı ETKU tarafından garanti edilemez ve şarj kaybı yol durumu, hava durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
3.10.4 Taşıttaki şarj gücü seviyesini kontrol etmek ve şarj seviyesinin yeterli olduğundan emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.
3.10.5 Kullanıcının Taşıtı kullanacağı mesafe ve/veya zaman hiçbir zaman garanti edilemez.
3.10.6 Taşıt, kullanıcının kiralama sırasında herhangi bir zamanda çalışmasını durdurabilir.
3.10.7 Taşıtın kiralama sona ermeden şarjı biterse, kullanıcı sürüşü bu Sözleşme’nin tüm şartlarına göre sonuçlandırır.
3.10.8 Kullanıcı Taşıtın izinsiz ve onaysız şarj edilmesinden kaynaklanabilecek her türlü kötü kullanım, meydana gelebilecek hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
3.11 Kullanıcı herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, çalınan ya da kaybolan Taşıtı ETKU’ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Eğer kaza bireysel yaralanmaya, özel veya kamu malına zarara ya da Taşıtın çalınmasına sebep olmuşsa kullanıcı durumu aynı zamanda 24 saat içerisinde yetkili mercilere de bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, çalınan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
3.12 Kullanıcı, Taşıtı kiralarken teslim aldığı şekilde teslim etmekle mükelleftir.

KULLANICI HİZMETLERİN KULLANIMI SIRASINDA TÜM HATALI VEYA KURALLARA AYKIRI KULLANIM SONUCUNDA MEYDANA GELEBİLECEK MADDİ ZARAR, YARALANMA VEYA ÖLÜMLE SONUÇLABİLECEK KAZALARDAN, BUNLARA İLİŞKİN HER TÜRLÜ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK, MASRAF VE YARGILAMA GİDERLERİNDEN VE AVUKATLIK ÜCRETLERİNİ ÖDEMEKTEN SORUMLUDUR VE BU ŞARTLARI KABUL ETMİŞ SAYILIR.
4. MÜLKİYET KURALLARI
4.1 Kullanıcı Taşıtın herhangi bir parçasını sökmemeyi ve herhangi bir parçasına zarar vermemeyi önceden kabul etmiş olur. Taşıt üstünde ki kilit, marka ve logoların bulunduğu yapıştırma etiketler sökülemez ve hiçbir şekilde üzerinde hasar verecek işlem yapılamaz. Kullanıcı, Taşıtın ve herhangi bir ETKU ekipmanının, ETKU’nun özel mülkiyetine ait olduğunu kabul eder. ETKU’nun ticari unvanı, markası, logosu, ürün ve hizmet adları ETKU’nun önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanılamaz.
4.2 Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:
(i) Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma
(ii) Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, satma, devretme, lisans verme, kiralama, yeniden satma, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma;
(iii) Hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı içeren diğer bildirileri kaldırma ve yok etme.
(iv) Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma, Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme, Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi.


5. ÜCRETLER VE ÖDEME ŞEKİLLERİ
5.1 Kullanıcı, Taşıtı mobil uygulamada açıklanan fiyatlar dahilinde kullanabilir. Ücretler ve diğer harcamalar Sözleşmede geçen ücretlendirmelere tabi olacaktır. ETKU, ücretleri Kullanıcıdan üyelik işlemleri sırasında istediği kredi kartı yoluyla Sözleşmede tanımlandığı üzere tahsil eder. Tahsil edilen ücretler vergiye tabi olacaktır.
5.2 Azami kiralama süresi 24 saattir. Kullanıcı, 24 saatlik kiralama süreci içinde Taşıtın kiralamasını bitireceğini kabul eder. Kullanıcı, Taşıtı daha sonra tekrar kiralayabilir. Kullanıcının Taşıtı ETKU’ya teslim etmediği her gün için ETKU’nun gün başına 150 TL kullanıcıdan talep etme hakkı vardır.
5.3 (48) saat içinde iade edilmeyen, uygun şekilde kilitlenmemiş ve sürüş tamamlanmamış Taşıtlar, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilecek ve ETKU’nun kullanıcıdan 10.000 TL tahsil etme ve talep etme hakkı bulunacak ve durum ilgili mercilere bildirilecektir. ETKU, ayrıca 24 saati geçen ve çalıntı ya da kayıp olarak sınıflandırılmamış kiralamalarda servis ücreti olarak 150 TL tahsil edebilir.
5.4 Hizmetleri kullanmak için kaydolan Kullanıcı mutlaka son kullanım tarihiyle birlikte geçerli bir kredi kartı bilgisi sunmalıdır. Kullanıcı, ETKU’ya bildirdiği herhangi bir kredi kartının ETKU tarafından kullanımını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ETKU’ya kendisi tarafından oluşturulan tüm ücretler için bildirdiği ödeme aracından tahsilat yetkisi verir. Tüm ücretler, ETKU tarafından tahsil edilebilecek yürürlükteki vergilere ve diğer ödeme yükümlülüklerine tabidir. Eğer Kullanıcı kredi kartından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki Bir Hafta içinde, bu durumu ETKU’ya yazılı olarak bildirmeli ve sürüş tarihi ve söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri ETKU’ya sağlamalıdır. Kullanıcı, kart bilgileriyle ilgili tüm değişiklikleri derhal ETKU’ya bildirmeyi taahhüt eder.
5.5 Kullanıcının Taşıtı özel bir mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki halka açık olmayan bir alana park etmesi halinde, Taşıtı geçerli bir alana geri götüremeyecek durumdaysanız ETKU’nun kendi takdirine bağlı olarak size 150 TL ücret tahakkuk ettirilebilir. Eğer herhangi bir Taşıt sizin üyelik hesabınız aracılığıyla tarafınızdan habersiz kullanılırsa araç kurtarılıp kiralama sona erinceye kadar tüm seyahat ücretlerinden ve aracın kurtarılması için bir servis ücretinden (400 TL) sorumlu olacaksınız. İşbu maddede belirtilen ücretlerde ETKU’nun takdirine bağlı olarak zaman zaman değişiklikler yapılabilir.
5.6 Kullanıcı kiralayacağı scooter tipi araç için başlangıç ücreti olarak 1 TL, dakika başına 0.25 TL ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
5.7 Kullanıcı ETKU’ ya yıllık kullanım üyelik ücreti olarak 59 TL ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
5.8 Kullanıcı eğer vale hizmeti talebinde bulunursa, diğer ücretlere ek olarak 1 TL vale ücreti ödemeyi kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

6. EK KULLANIM KOŞULLARI
6.1 Temel Güvenlik Kontrolü
Kullanıcı Taşıtın kullanmadan önce, temel güvenlik kontrollerini gerçekleştirmelidir. Bu güvenlik önlemleri şunlardır; (i) lastiklerin havası ve sağlam olması; (ii) tüm fren ve ışıkların çalışır durumda olması; (iii) yeterli batarya doluluk oranı ve açıkça görülebilecek mekanik problem olmaması. Kullanıcı, göze çarpan herhangi bir durum bulunması halinde Taşıtı kullanmayacağını ve derhal ETKU iletişim numarasından tarafımızı bilgilendireceğini kabul eder.
6.2 Taşıt ve Sürüş Güvenliği
İlgili mevzuat uyarınca, gerekli ekipmanları kullanmak tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır.(Kask, koruyucu gözlük vb.) ETKU, tüm Kullanıcıların vücut ölçülerine uygun ve üreticinin tavsiyelerine göre bağlanmış; onaylı bir koruma başlığı kullanmalarını tavsiye etmektedir. Kullanıcı Hizmetleri kullanırken meydana gelen bir yaralanmada herhangi bir üçüncü kişinin sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı, koruma başlığı ya da koruyucu ekipman giymemenin tüm riskini üstlenir. Kullanıcı bu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen ek güvenlik önlemlerine ya da uyarılarına ihtiyaç duyabilir.
6.3 Kayıp ve Çalıntı Araç Düzenlemesi
Bir taşıtın GPS sistemi devre dışı bırakılırsa veya kullanıcının çalışmadığını tespit edip ETKU tarafına bilgi verilmezse, izinsiz ve kiralama olmadan üçüncü bir kişi tarafından kullanılırsa, 24 saat içinde Taşıt geri getirilmezse veya ETKU’nun Taşıtı çalıntı olarak değerlendirebileceği şartlar oluşursa, Taşıt kayıp ya da çalıntı olarak kabul edilir. Kabul edilebilir gerekçeler ileri sürülmedikçe, ETKU sorumluluğun o Taşıt ile yolculuk yapmış son kullanıcıya ait olduğunu kabul eder. Eğer ETKU bir Taşıt’ın çalınmış ya da kayıp olduğunu varsayarsa, ETKU, iade ve diğer uygun tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim dâhil her türlü aksiyonu alma hakkına sahiptir. Kullanıcı Taşıtın kaybolduğunu ya da çalındığını ETKU’ya olabilecek en hızlı şekilde bildireceğini kabul eder. Taraflar, ETKU’nun veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler.
7. VALE HİZMETİ
ETKU Kullanıcılara istedikleri takdirde vale hizmeti vermektedir. Vale hizmeti kiralayacağınız Taşıtın, belirtilen faaliyet bölgesi içinde olmak şartı ile bulunduğunuz yere teslim edilmesidir. Kullanıcı Vale hizmeti için 1 TL ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Vale hizmetini aldıktan sonra ücret bakiyenizden tahsil edilecek, taşıt size teslim edildikten sonra başlangıç ücreti ve dakika başına ücret ayrıca alınarak ücretlendirme devam edecektir.

8. FERAGAT VE SORUMLULUK SINIRLAMASI BÖLÜMÜ
Sürücü, Taşıtın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. Kullanıcı, Taşıtın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. Kullanıcı, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumlulukla üstlenir.
Yasaların izin verdiği ölçüde, bu feragat ve tazmin etme anlaşması, ETKU, İlişkili Taraflar veya herhangi bir üçüncü kişinin kusuru veya bunlarla ilgili olan tüm Talepleri içerir. Kullanıcı; İlişkili Taraflar ya da Kullanıcının bilip bilmediği, varlığından haberdar olup olmadığı herhangi bir üçüncü taraf hakkındaki taleplerinden açıkça feragat etmektedir.

Yasaların izin verdiği ölçüde ve Kullanıcının Hizmetlerden, Taşıtlardan veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak, ETKU ve diğer İlişkili Taraflar, tüm garantileri reddeder. Tüm Hizmetler, Taşıtlar ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek Kullanıcının kendi takdirine bağlıdır.
Kullanıcı, herhangi bir Hizmeti, Taşıtı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, Kullanıcının ölümü, mala zarar verme gibi görünür-görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin; öngörülemeyeceğinin farkındadır.

Kullanıcının, Hizmetleri, Taşıtları ve ETKU tarafından sağlanan diğer ekipman veya bilgileri kullanmasına izin verilmesi karşılığında, Sürücü, ETKU ve/veya iştiraklerini, tüm şirket ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, ETKU’nun sözleşme yapmış olduğu herhangi bir kamu kurumunu, acenteleri, vekilleri, halefleri, görevlileri ve yasaların izin verdiği ölçüde Hizmetleri sunan operatörleri ve Hizmetler’den herhangi birinin sponsorlarını; bunların yöneticilerini, bağlı kuruluşlarını, çalışanlarını, yüklenicilerini, yetkililerini, hissedarlarını, temsilcilerini, haleflerini ve görevlilerini (toplu olarak, “İlişkili Taraflar”); Sürücü’nün ETKU Hizmetlerini, Taşıtları veya ilgili ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İlişkili Taraflar’ın ağır kusuru ya da kastından kaynaklanan haller hariç, sözde ihmal, sözleşmenin uygulanmaması, ve/veya yürürlükteki yasaların ihlali gibi olaylarda oluşacak herhangi “Talep”ten feragat etmeyi, bu taleplerden ETKU’yu ve İlişkili Taraflar’ı beri kılmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Bu tür feragatlerin genel ve tüm talepler için geçerli olması amaçlanmıştır.
“Talepler”, genel olarak, tüm oluşabilecek iddiaları, yaralanmaları, talepleri, yükümlülükleri, tartışmaları, davaya neden olabilecek sebepleri (kanuni, sözleşmeye bağlı, ihmal temelli, veya diğer haksızlık olduğu düşünülen sebepler dahil olmak üzere), davranışları, zorunlulukları, borçları, alacakları, cezaları, ücretlendirmeleri, maddi cezaları, kontratları, sözleri, maliyetleri, harcamaları (avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), hasarları (bireysel kaza, ölümle sonuçlanan olaylar, özel ve kamu malına zarar, sürücünün ya da üçüncü bir tarafın yaralanması; dolaylı, telafi edici, ceza gerektiren hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), veya kayıplar (bilinebilecek, bilinemeyecek, olduğu iddia edilen, olduğu kesin olan, sabit, duruma bağlı, ya da beklenmedik olmak üzere) (a) Taşıt kullanımı, park etme, toplama, bakım, bunlara bağlı bilgiler ve bu Sözleşme gibi Sürücü’nün yukarıdaki herhangi bir Hizmeti kullanmasından kaynaklanan durumları ifade eder.

KULLANICI HİZMETLERİ KULLANIMINDAN DOĞACAK TÜM RİSKİN, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE KENDİNE AİT OLACAĞINI KABUL EDER.
ETKU MEYDANA GELEBİLECEK HASARLARA KİŞİSEL YARALANMA VE MAL HASARI DÂHİL HİÇBİR DOLAYLI, TESADÜFİ, HUSUSİ, EMSAL NİTELİĞİNDE, CEZA GEREKTİREN VE SONUCU OLAN HASARLARDAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10. DELİL SÖZLEŞMESİ ve HAKLARIN KULLANILMASI
Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda ETKU’nun veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik sistem kayıtlarının, ticari iletilerin ticari defter ve bilgisayar kayıtlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflardan birinin Sözleşme ’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu hakkın daha sonra kullanılmasına engel teşkil etmez. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Kullanıcı bunu kabul ve taahhüt eder.
11. TÜM ANLAŞMA İÇERİĞİ
Kullanıcı bu Sözleşmeyi yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmek amaçlı düzenli olarak okumalıdır. Herhangi bir zamanda, Kullanıcının rızası aranmaksızın, ETKU tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, bu Sözleşmeyi değiştirebilir veya üzerinde düzeltmeler yapabilir. Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra Hizmetlerin kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin Kullanıcı tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında ETKU’nun sağlayacağı hizmetler ve ifa edeceği işler hakkında varılan anlaşmanın tamamını kapsar ve Taraflar arasında söz konusu hizmete ilişkin daha önceki tüm anlaşmaların yerine geçer ve onları geçersiz kılar. Bu Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, ETKU web sitesinde ve mobil uygulamada bir açıklama yayınlayacaktır.
12. BİLDİRİMLER
ETKU, Kullanıcının e-posta adresine, mobil uygulama üzerinden veya Kullanıcı Hesabında belirtilen adresine bildirimde bulunabilir.
Şirketimize info@etku.com.tr adresine e-posta göndererek ulaşabilir ve iletişime geçebilirsiniz.


13. KULLANICI KABUL BEYANATI
Kullanıcı ve Hesap sahibi olarak İşbu Sözleşmedeki hüküm ve koşulları okuyup anladığımı ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum. Bu Sözleşme’ye onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. 18 yaşında veya daha büyük olduğumu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağımı, başka bir yolcu ile Taşıta binmeyeceğimi, tüm trafik kurallarına uyacağımı, Taşıtı tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum. İşbu Sözleşmeyi onaylamak suretiyle Hizmetlere erişim ve kullanımım ile Bu Sözleşme’ de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorum. Taşıtın kullanımını bildiğimi ve Taşıtı sürmeye yeterli derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu, Belirtilen ücret ve cezaların okuyup anladığımı ve kabul ettiğimi kabul ve beyan ederim. Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımın ve başvuru yollarımın sınırladığını kabul ediyorum.
Bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır Kullanıcı bu Sözleşmeyi okuduğunu, koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabaili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. TARAFLARIN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI
Tarafların işbu Sözleşmeyi istedikleri zaman fesih etme hakları saklıdır. Kullanıcının işbu Sözleşmeyi feshetmesi halinde, ETKU tarafından sunulan hizmetler derhal durdurulacaktır.
15. CEZALAR BÖLÜMÜ
Kullanıcı hizmet için 1 TL başlangıç ücreti ve 0,25 TL dakika başı ücret ödemeyi kabul eder. Kullanıcı Tercihe bağlı olarak vale hizmeti alırsa 1 TL vale ücreti, başlangıç ücreti ve dakika başına ücretlendirme dışında herhangi bir ek ücret veya depozito ödemez. Fakat hasar, çalınma, yanlış park gibi kullanıcı kaynaklı hataların meydana geldiği ve tespit edildiği durumlarda, ETKU’nun Kullanıcıdan aşağıda belirtilen ücretleri talep etme hakkı bulunmaktadır.
• Kullanıcı kaynaklı hatalardan oluşan hasar ve arızaların tamir bedeli ( meydana gelen hasara göre ücreti değişkenlik gösterecektir)
• Yanlış alana park edilmesi; 50 TL
• Scooter çalınma veya kaybolma bedeli 10 000 TL
• ETKU' ya ait taşıtın belirlenen alan dışına bırakılması; 100 TL
• ETKU' ya ait taşıtın halkın erişimine kapalı bir alana ya da özel mülke park edilmesi; 150 TL
• Kullanıcının hesabıyla ilgili yanlış bilgi vermesi veya Taşıtın hesap sahibi kullanıcı dışında biri tarafından kullanılması; 50 TL ödemeyi kabul ve beyan eder.